opleiding collectiehulpverlening bij wateroverlast georganiseerd door FARO, copyright FARO

DICE staat voor Databank Incidenten Cultureel Erfgoed die werd ontwikkeld in de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland.

In samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland zorgt een samenwerkingsverband tussen de Stedelijke Musea Brugge, De Museumstichting en FARO ervoor dat deze databank ook beschikbaar is in Vlaanderen.

Deze databank heeft als doel om op een uniforme manier alle incidenten aan het erfgoed bewaard in collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties te registreren. DICE is er in de eerste plaats om de erfgoedbeheerder een databank aan te bieden waarin alle incidenten, gevaarlijke situaties en calamiteiten worden bijgehouden, met als uiteindelijke doel een betere risicobeheersing geheel op maat van de werking in de eigen organisatie.

FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, is de beheerder en aanbieder op Vlaams niveau. Wilt u graag DICE gebruiken voor uw erfgoedorganisatie of heeft u vragen contacteer ons via dice@faro.be of 02 213 10 60.

De incidenten worden (anoniem) gecentraliseerd bij FARO om de werking rond veiligheidszorg en preventieve conservering af te stemmen op incidenten die vaak voorkomen. Frequente incidenten kunnen we op basis van DICE onder de aandacht brengen en onze werking (bijvoorbeeld vorming, publicaties, ervaringsuitwisseling) erop afstemmen.