opleiding collectiehulpverlening bij wateroverlast georganiseerd door FARO, copyright FARO

De afkorting ‘DICE’ staat voor Databank Incidenten Cultureel Erfgoed. Die databank is op maat voor Vlaanderen ontwikkeld naar het voorbeeld van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland. Het doel van DICE is om alle incidenten met het erfgoed dat in collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties wordt bewaard, op een uniforme manier te registreren.  
 
Waarom is dat nodig?  
Met deze databank kunt u alle mogelijke bedreigingen in uw organisatie makkelijk en efficiënt in kaart brengen. Bovendien kunt u de ingevoerde gegevens analyseren en gebruiken waar nodig om bij te sturen. Met andere woorden: dankzij DICE kunt u veel gerichter prioriteiten stellen én concrete maatregelen treffen om de preventieve conservering in uw instelling te optimaliseren. 
 
Waarom zou u DICE gebruiken?  
1.    Omdat het een beveiligde databank is: uw gegevens zijn dus in goede handen. 
2.    Omdat u samen met verschillende medewerkers de incidenten consequent kunt bijhouden en hierover duidelijke afspraken kunt maken. U verliest voortaan geen gegevens meer. 
3.    Omdat u een flinke stap vooruitzet in de risicobeheersing van uw collecties. 
4.    Omdat FARO de gegevens analyseert en trends signaleert. Hierop wordt het aanbod van het steunpunt (zoals vorming, publicaties, ervaringsuitwisseling, enz.) afgestemd. Daarnaast kunnen er op termijn conclusies worden getrokken over het effect van preventieve maatregelen.   
 
Ook voor mij?  
Zeker. DICE werd ontwikkeld voor de hele cultureel-erfgoedsector. Alle  niet-commerciële beheerders van roerend cultureel erfgoed kunnen gebruikmaken van deze databank. Ook u dus. 
 
Hoe werkt het?  
1.    Vraag een account aan via dice@faro.be. Vermeld voor welke organisatie u werkt, en vergeet uw contactgegevens niet. 
2.    Een FARO-medewerker neemt vervolgens contact met u op. Samen beslist u welke rechten aan het account moeten toegekend worden. 
3.    U kunt ermee aan de slag.   
 
Moet ik nog iets weten? 
Voor alle duidelijkheid: u kunt enkel de incidenten van uw eigen organisatie zien, niet die van anderen. Bovendien is DICE een beveiligde databank. Alleen FARO heeft, als beheerder, toegang tot alle informatie die is ingevoerd over incidenten. Maar FARO kan niet zien in welke organisatie de incidenten hebben plaatsgevonden. Discretie is dus gewaarborgd. 
 
Als u nog vragen heeft, mail dan naar dice@faro.be